• ASVZ

  ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Meer dan 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1600 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn.

  3 producten
 • Cello

  Opleidingscentrum Cello ondersteunt het leren van voornamelijk beroepskrachten in de zorg en mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen wij door vooral goed te luisteren, de leervraag vast te stellen en te komen tot een advies. Er zijn in de loop der tijd al veel cursussen, trainingen en symposia ontwikkeld.

  24 producten
 • Doczero

  Perfectionist in e-learning, passie voor zorg. Doczero levert e-learning modules voor de gezondheidszorg. De E-learning modules zijn gevalideerd door het SOEC, voldoen aan de meest recente richtlijnen en waar van toepassing geaccrediteerd door V&VN. Op basis van SCORM worden de e-learning modules beschikbaar gemaakt voor uw organisatie en volgt de professional de e-learning module(s) op Tablet en of PC. Voor het complete portfolio en aanvullende informatie: www.doczero.com

  38 producten
 • Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

  Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed aanbod producten om zorginstellingen te helpen bij de verbetering van de medicatieveiligheid. Alle hier opgenomen cursussen zijn gericht op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer informatie: www.medicijngebruik.nl.

  10 producten
 • Koninklijke Kentalis

  Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is. Al meer dan 220 jaar is Kentalis dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren. Kentalis heeft hart, oog en oor voor de ander. Onze klanten krijgen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen in de taal en communicatie. Om te zorgen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Kentalis is er voor: Taal en spraak Doof Autisme Slechthorend Doofblind Kijk voor meer informatie op www.kentalis.nl

  5 producten
 • Movisie

  Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Wij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.

  4 producten
 • NIVEO

  Het aanbod van Niveo is gevarieerd en groeit snel door de vele samenwerkingen in de zorg en door ontwikkeling met kenniscentra. Wensen vanuit de branches pakken we op, zoeken geschikte kennispartners en bieden dit aan voor onze relaties. De thema’s variëren van veiligheid tot medische handelingen. Onze lesstof is uiteraard in Scorm beschikbaar. Geen LMS? Geen probleem, ook dan kunt u gebruik maken van onze lesstof. Kijk voor onze mogelijkheden ook op www.niveo.nl!

  (4.0)
  45 producten
 • Noordhoff Health

  Noordhoff Health stelt zich ten doel producten en diensten te leveren gericht op het voortdurend ontwikkelen en bijhouden van kennis en competenties, zodat studenten en medewerkers in de zorg aantoonbaar bekwaam worden én blijven. Om aan deze missie te voldoen geeft Noordhoff Health niet enkel antwoord op de directe educatieve vraagstukken van vandaag, maar denkt Noordhoff Health actief en betrokken mee in de organisatie van leren en de ontwikkeling daarvan op de lange termijn. Op basis van intensieve samenwerking met zorgorganisaties en andere spelers in de zorg enerzijds en meer dan 175 jaar ervaring als onderwijsuitgever anderzijds, brengt Noordhoff Health continuïteit in kennis- en competentieontwikkeling. Daarmee stelt Noordhoff Health onderwijs- en zorginstellingen in staat om actuele en toekomstige uitdagingen aan te gaan en de kwaliteit van zorg te verhogen. Nu. Straks. Morgen.

  21 producten
 • 's Heeren Loo Zorggroep

  's Heeren Loo Zorggroep ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. We helpen met het maken van eigen keuzes. Dicht bij huis en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. 's Heeren Loo Zorggroep wil haar kennis ook delen met medewerkers van andere organisaties. In samenspraak met NIVEO heeft 's Heeren Loo Zorggroep diverse e- learning programma's opgezet. De meeste programma's zijn ontwikkeld met eigen medewerkers die deskundig zijn op een specifiek vakgebied. De komende tijd zal 's Heeren Loo Zorggroep haar aanbod uitbreiden. De e- learning kan ook worden aangeboden in blended vorm.

  3 producten
 • SizaCollege

  Siza ontwikkelt elearning voor de gehandicaptenzorg en is gespecialiseerd in elearning op het gebied van Voorbehouden, Risicovolle en Verpleegtechnische handelingen (VRV).

  16 producten
 • Stichting Philadelphia Zorg

  Philadelphia is een landelijke zorginstelling. Wij begeleiden mensen met een verstandelijke beperking en willen dat onze cliënten mede dankzij ons werk gelukkig kunnen zijn. En het beste uit zichzelf kunnen halen. Wij doen ons werk vanuit een christelijke visie. Met hart en ziel, elke dag weer. En met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit.

  3 producten
 • The Competence Group (TCG)

  TCG is een fullservice bureau voor digitaal opleiden: van e-learning tot organisatiebrede leerportalen, van onderwijsproject tot strategische consultancy. Vanaf onze start in 2002 zijn wij in verschillende sectoren actief, met name in de zorgsector. Met initiatieven als het Zorg Leren Netwerk, het Symposium ‘Patiëntveiligheid en Medische Technologie’ en onze vele roadshows genieten wij sectorbrede belangstelling en waardering. Inmiddels maakt meer dan een kwart miljoen professionals gebruik van onze oplossingen, met meetbaar succes! http://www.thecompetencegroup.nl

  109 producten