Beschrijving

Elke cursus van Opleidingscentrum Cello is op maat te maken. Op maat wil zeggen aangepast aan de wensen van jouw organisatie (denk aan huisstijl, inhoud, media). Neem contact op met Opleidingscentrum Cello om de mogelijkheden te bespreken (tel. 088-3451555).

Jij en je collega’s worden zich tijdens deze maatwerktraining bewust wat vrijheidsbeperking inhoud. Ook worden zij zich bewust van het gegeven welke juridische kenmerken zich bij de begeleiding van clienten afspelen. Dit vraagt van jou dat jij je bewust bent van de eigen houding tav het legitieme recht van de cliënt op zelfbeschikking en privacy. Daarnaast ben jij als hulpverlener verplicht om actief te handelen.

Leerdoelen
Jij:
• word je bewust van de eigen houding tav zelfbeschikking van de cliënt
• bent in staat deze houding desgewenst bij te stellen in het belang van de cliënt en in het belang van de eigen professionaliteit van de cursist
• hebt zicht op wetgeving en de betekenis hiervan in de praktijk
• herkent ethische dilemma’s in je werkzaamheden en kan adequaat handelen binnen de wettelijke kaders en context waarbinnen dit dilemma zich afspeelt
• weet welke vrijheids beperkende maatregelen er zijn en kent de begrippen van ‘proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid’
• kan deze begrippen in de dagelijkse casuïstiek toelichten binnen het team met als uitgangspunt om deze VBM af te bouwen
• bent in staat om je eigen houding ten aanzien van zelfbeschikking en privacy van de cliënt te verwoorden en zo nodig bij te stellen in het belang van de cliënt en/of van je eigen professionaliteit
• hebt kennis en inzichten met betrekking tot de totstandkoming van wet- en regelgeving in een historisch en in een breed maatschappelijk perspectief vergroot
• hebt je vermogen vergroot om vanuit juridische kaders kritisch te kunnen reflecteren op je eigen werksituatie, op je eigen handelen en op dat van collega’s

Aan bod komt o.a.:
• Het begrip vrijheidsbeperking
• Huidige wetten en regels (ook rondom vrijheidsbeperking, waaronder WGBO-BOPZ)
• Verlenen van goede zorg vs. vrijheidsbeperking
• Eisen aan vrijheidsbeperkende maatregelen
• Toepassen van vrijheidsbeperking
• Preventie van vrijheidsbeperking

Duur
Indien je deze scholing volgt met 1 team:
1. E-learning opdracht voor alle medewerkers voorafgaande aan de bijeenkomst(en)
2. 1 gehele dag met het gehele team (van bijscholing tot een plan van aanpak)

Indien je deze scholing volgt met het gehele cluster:
1. E-learning opdracht voor alle medewerkers voorafgaande aan de bijeenkomst(en)
2. 1 dagdeel met oa. Ook de clustermanager en gedragsdeskundige van het cluster
3. 3 weken daarna wordt er 1 dagdeel met het gehele team/cluster gepland voor een plan van aanpak en de borging hiervan.

Groepsgrootte
Team of clusterniveau in overleg in te plannen.

Specificaties

Cursusvorm Onderdeel van blended traject
Type content SCORM 2004
Doelgroep Medewerkers
Studiebelasting 1
Datum publicatie 12 april 2018

Content

Vrijheidsbeperkingen_2018-04-06_1025_BB_SC2004

Details gebruikerslicentie

Licentieduur

365 dagen na activatie

Voorwaarden

[nader te bepalen]

Benieuwd naar de prijs, of wil je dit product kopen? Log dan in.

Aanbieder

Cello

Opleidingscentrum Cello ondersteunt het leren van voornamelijk beroepskrachten in de zorg en mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen wij door vooral goed te luisteren, de leervraag vast te…

Contact

Caroline Beer (Cello)

Lid sinds juli 2015

  Bericht sturen