Beschrijving

Begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel vraagt specifieke kennis. Vaak is er sprake van gevolgproblemen door het hersenletsel op emotioneel, cognitief, gedragsmatig en sociaal gebied.
Voor iedere persoon met hersenletsel is die gevolgproblematiek weer anders. Dat betekent dat de begeleiding van deze cliënten maatwerk moet zijn.
De cursus is bestemd voor begeleiders, verpleegkundigen en verzorgers die (gaan) werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

De cursus is op MBO-3 niveau.

Deze basiscursus van AXON leertrajecten bestaat uit 4 modules e-learning gekoppeld aan 4 praktijkdagen.

In de cursus leer je wat hersenletsel is, wat de gevolgen zijn en hoe je hierbij begeleiding kunt bieden. Door de theorie vooral in de e-learning en in het boek te behandelen is er in de vier praktijkdagen voldoende tijd om te oefenen met de geleerde theorie en deze, met behulp van je eigen casussen, te verdiepen.
Naast de directe begeleiding van cliënten met hersenletsel wordt ook aandacht besteed aan de ondersteuning van de directe omgeving van de cliënt, want “hersenletsel krijg je nooit alleen”. Ook de omgeving (partner, kinderen, ouders, familie, etc.) worden geconfronteerd met de gevolgen van het hersenletsel.

Deze cursus wordt aangeboden door AXON leertrajecten, een gespecialiseerd opleidingsbureau op het gebied van hersenletsel. Axon leertrajecten ontwikkelt en organiseert leertrajecten voor professionele hulpverleners die werken met cliënten met hersenletsel. Zij werken voor organisaties in verschillende sectoren van zorg, revalidatie, onderwijs, wonen, dagbesteding en arbeidsintegratie. De docenten en trainers zijn afkomstig uit de praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding van cliënten met hersenletsel. Het Nederlands Centrum Hersenletsel zorgt voor de kwaliteitsborging van de leertrajecten.

Het e-learningsdeel van de cursus bestaat uit 4 modules die je telkens vóór een praktijkdag volgt. In de module wordt de theorie uitgelegd en verduidelijkt met portretten van cliënten. Elke module wordt afgesloten met een toets. Naast de e-learning lees je ook meer verdieping in het bijbehorende boek; hersenletsel, begrijpen en begeleiden. De e-learning kan niet los worden gevolgd van de praktijkdagen.

 

In de praktijkdagen wordt vervolgens de opgedane kennis verder uitgewerkt aan de hand van oefeningen en (eigen) casuïstiek. Het totaalpakket van deze cursus geeft je een gedegen basis voor het werken met mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel.

 

De studiebelasting is als volgt opgebouwd:

  • e-learning per module bedraagt ca 5 uur, 4 modules = totaal 20 uur
  • boek ca. 20 uur
  • praktijkdag 6 uur per dag, 4 praktijkdagen = totaal 24 uur

Totale studiebelasting = 64 uur

 

De kosten van het totaalpakket zijn afhankelijk van de vorm waarin de cursus wordt afgenomen:

In company:                 op basis van offerte

Open inschrijving:          nog nader te bepalen. De Open inschrijving komt eind 2017 beschikbaar.

 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met AXON leertrajecten:

info@axonleertrajecten.nl
telefoon 024-2061030 

Specificaties

Voor wie? Voor begeleiders, verpleegkundigen en verzorgers die (gaan) werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
Type content SCORM 2004
Datum publicatie 2 augustus 2017
Cursusvorm Online instructiemodule, Onderdeel van blended traject
Studiebelasting Zie uitleg bij 'Beschrijving'
Geschikt voor Tablet, PC/laptop
Vereiste software Flash Player
Inhoud, didactiek en vormgeving door: Axon, DTS en Niveo
Minimaal vereist kennisniveau MBO-3

Content

Inleiding
Dag 1. De cliënt met hersenletsel - module 1a
Dag 1. Het hersenletsel - module 1b
Dag 1. Tussentoets
Dag 2. Begeleiding cliënt met hersenletsel - module 2
Dag 2. Tussentoets
Dag 3. Begeleiden in de praktijk - module 3
Dag 3. Tussentoets
Dag 4. Begeleiden van cliënt en zijn omgeving - module 4
Dag 4. Eindtoets

Details gebruikerslicentie

Licentieduur

365 dagen na activatie

Voorwaarden

(niet ingesteld)

Benieuwd naar de prijs, of wil je dit product kopen? Log dan in.

Aanbieder

NIVEO

Het aanbod van Niveo is gevarieerd en groeit snel door de vele samenwerkingen in de zorg en door ontwikkeling met kenniscentra. Wensen vanuit de branches pakken we op, zoeken geschikte kennispartners…

Contact

Klantcontact (NIVEO)

Lid sinds september 2015

  Bericht sturen