Beschrijving

Omgaan met epileptische aanvallen

De e-learning cursus ‘Omgaan met epileptische aanvallen’ is gemaakt door het expertisecentrum voor epileptologie Kempenhaeghe, samen met de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking ’s Heeren Loo, en lesstof maker Niveo.

De cursus is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&VN met 3 punten.

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor (verpleegkundig) medewerkers die zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie. Zij willen kundiger worden in het observeren van epileptische aanvallen en beter kunnen bepalen hoe zij voor, tijdens en na een epileptische aanval moeten handelen.

Werkvorm
De medewerker doorloopt de cursus door vragen te beantwoorden en de bijbehorende feedback te lezen. Indien van toepassing raadpleegt hij/zij de relevante theorie. De vragen gaan grotendeels over casussen. Deze opzet nodigt uit tot een actieve houding en oefent het verpleegkundig redeneren. De vragen zijn niet bedoeld als toets en mogen meerdere keren gemaakt worden!

Resultaat
Na het doorlopen van deze e-learning cursus heeft de medewerker kennis van:
1. verschillende types aanvallen (het accent ligt op de motorische aanvallen, d.w.z. aanvallen die van invloed zijn op het bewegen)
2. hoe te handelen voor, tijdens en na een epileptische aanval.

Toetsing
Of de kennis beklijft kan worden gecheckt door het maken van een toets. De toets wordt als apart product verkocht.

Vervolg
De verdere ontwikkeling van de bijbehorende vaardigheden moet plaatsvinden in de eigen instelling bv. door begeleiding bij toepassing van het geleerde in de praktijk of doordat er nog een of meer praktijk- of verdiepingslessen worden georganiseerd.

Kempenhaeghe biedt daar graag ondersteuning bij.

Specificaties

Cursusvorm Online instructiemodule, Casuïstiek
Geschikt voor PC/laptop
Studiebelasting (uren) 3
Type content SCORM 2004
Vereiste software Flash Player
Accreditatie punten Ja
Doelgroep Medewerkers
Inhoud, didactiek en vormgeving door: Kempenhaeghe, Niveo, 's Heeren Loo
Leerdoelen Kundiger worden in het observeren van epileptische aanvallen en beter kunnen bepalen hoe te handelen voor, tijdens en na een epileptische aanval
Score en herkansingen De vragen zijn niet bedoeld als toets en mogen meerdere keren gemaakt worden!
Resultaten Mogelijkheid om antwoorden terug te kijken, Gestart/niet gestart
Datum publicatie 26 augustus 2015

Content

1. Inleiding
2. Opwarmer: wat is epilepsie?
3. Soorten aanvallen - case 1
4. Wat neem je waar en wat doe je niet - case 2
5. Wat nee je waar en wat doe je niet - case 3
6. Wat neem je waar - case 4

Details gebruikerslicentie

Licentieduur

365 dagen na activatie

Voorwaarden

[nader te bepalen]

Benieuwd naar de prijs, of wil je dit product kopen? Log dan in.

Aanbieder

Kempenhaeghe

Expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie

Kempenhaeghe diagnosticeert en behandelt kinderen en volwassenen die (mogelijk) een complexe vorm van epilepsie, ernstige…

Contact

Manshanden, Dineke (Kempenhaeghe)

Lid sinds juni 2014

  Bericht sturen