Beschrijving

Betaald product - beschermd met CLP
Licentieduur: 1 jaar

Met  de e-learningcursus Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen maken begeleiders en andere zorgverleners in de gehandicaptenzorg kennis met de belangrijkste medicijnen en medicijngroepen en leren zij hoe deze medicijnen goed en veilig gebruikt worden.

Veel cliënten met een verstandelijke beperking gebruiken medicijnen. Sommige cliënten gebruiken medicijnen voor meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Niet alle cliënten weten precies waarvoor welke medicijnen dienen en hoe ze de verschillende middelen moeten gebruiken. Dat kan onbedoeld leiden tot gezondheidsschade en achteruitgang van kwaliteit van leven. Als begeleider bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor een cliënt als het gaat om het gebruik van medicijnen. Ook bent u vaak de eerste die kan signaleren of er problemen zijn, bijvoorbeeld als een cliënt de medicatie niet blijkt in te nemen, ineens suf is of zich anders gedraagt. Na het volgen van deze cursus kunt u uitleg geven over de werking en bijwerkingen van een aantal veelgebruikte medicijnen bij uw doelgroep. De besproken medicijngroepen zijn: benzodiazepinen, medicijnen bij depressie, psychose, epilepsie, pijn, obstipatie, diabetes en hart- en vaatziekten.

De cursus is beschikbaar als LTI-koppeling en in SCORM.


Toetsbeleid

Aantal toetspogingen bij e-learningcursussen: maximaal 3

Cursisten hebben standaard 3 kansen om de eindtoets van een e-learningcursus van het IVM te halen. Tot nu toe konden ze een extra toetspoging krijgen als dit nodig bleek. Het IVM gaf deze op verzoek van een leidinggevende of van de afdeling opleidingen.

Per 1 september 2018 zijn we gestopt met het toekennen van deze extra poging. Cursisten hebben dan nog maximaal 3 kansen om te slagen voor de eindtoets. 

Waarom deze wijziging?

Slaagt een cursist niet in 3x? Dan is de vraag hoe dit komt. Begrijpt iemand de stof niet? Speelt dyslexie een rol? Of faalangst? Taalproblemen? Elke oorzaak vraagt om een andere aanpak. Steeds opnieuw de eindtoets maken zonder verdere hulp heeft dan geen zin. Een cursist die pas na vele pogingen slaagt kan zelfs een risico vormen voor het medicatieproces. 

We vinden dan ook dat een cursist die 3x zakt, extra begeleiding binnen de organisatie nodig heeft. Om die reden stoppen we met het toekennen van extra toetspogingen.  

Consequentie

In veel zorginstellingen zijn de cursussen van het IVM onderdeel van het bevoegd- en bekwaamheidsbeleid op het gebied van medicatie. Niet-slagen kan in het uiterste geval dus ook betekenen: geen medicatie mogen delen. 

Vragen

Wellicht hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht. Neem dan contact op met uw contactpersoon bij het IVM, bel naar 0888 800 400 of via het Neem contact op.

Extra begeleiding

De volgende aanpak kunt u hanteren om te voorkomen dat een medewerker drie keer zakt voor de eindtoets. En om een medewerker verder te begeleiden als hij/zij (verder: ‘zij’) alsnog na 3 pogingen is gezakt:

Communiceer aan medewerkers vooraf:

dat slagen voor de e-learning belangrijk is om de bekwaamheid op peil te houden. Dit ten aanzien van risicovolle handelingen bij medicatie delen;

dat zij maximaal 3 toetspogingen krijgen. En dat ze na 2 keer zakken coaching aanvragen bij een collega/leidinggevende.

Hoe deze coaching wordt ingericht verschilt per organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een maandelijkse inloopmiddag. Dát de coaching er komt is belangrijk, omdat een medewerker betrokken is bij risicovolle handelingen in het medicatieproces.

Achterhaal bij de coaching wat de reden is van zakken. Is er sprake van dyslexie, faalangst, taalvaardigheid, concentratieproblemen, te snel tussendoor de toets willen maken, etc.? 

Maak vervolgens een plan met de medewerker om de derde keer wel te slagen:

adviseer de medewerker om de cursus nogmaals door te nemen. En de vragen in de cursus op te zoeken die zij fout had. Bespreek deze vragen;

zorg voor een bereikbare collega zodra de medewerker de eindtoets maakt. De medewerker kan dan overleggen in geval zij iets niet begrijpt tijdens de eindtoets.

 

Lukt een derde keer slagen niet na deze aanpak? IVM biedt geen vierde toetspoging meer. Dat heeft namelijk geen zin. Coach de medewerker verder in de praktijk:

laat een bevoegde en bekwame medewerker meelopen als de gezakte cursist medicatie gaat delen. De cursist kan dan laten zien welke handelingen verricht moeten worden tijdens dit proces. En hoe die handelingen op de juiste manier moeten gebeuren. Je kunt zo nagaan of een medewerker –in de ogen van de organisatie – op een verantwoorde manier in staat is om medicatie te delen.

 

Certificaat en geldigheid

Bent u geslaagd voor de eindtoets? Gefeliciteerd! U kunt nu zelf een eigen certificaat downloaden. Dit certificaat heeft geen geldigheidsdatum. 

Bent u in dienst van een zorginstelling? Dan bepaalt uw werkgever hoe lang het certificaat geldig is. Ook bepaalt uw werkgever welke scholing u nodig hebt om bevoegd en bekwaam te worden en te blijven. Dit ligt vast in het scholingsplan van de organisatie. U kunt hier naar vragen bij uw leidinggevende.

Werkt u zelfstandig, dus niet in dienst van een zorginstelling? Dan bepaalt u zelf hoe lang het certificaat geldig is. Dat betekent dat u zelf bepaalt of u bevoegd en bekwaam bent om medicatie te delen. En welke scholing u nodig hebt om bevoegd en bekwaam te blijven. 

 

 

 

 

Specificaties

Cursusvorm E-boek, Toets
Geschikt voor Tablet, PC/laptop
Leerdoelen Na afloop van deze cursus kent u van de meest voorkomende medicijnen bij uw doelgroep de werking, de belangrijkste bijwerkingen, de belangrijkste aandachtspunten, niet-medicamenteuze alternatieven zoals aanpassing van gedrag of omgeving. Daarnaast kunt u op de juiste wijze reageren op vragen van uw cliënt en ongewenste effecten van medicijnen signaleren en hierop actie ondernemen.
Minimale browser ondersteuning Internet Explorer versie 9 of hoger, of een vergelijkbare browser.
Studiebelasting (uren) 2
Systeemeisen bij voorkeur geluidsmogelijkheden
Type content SCORM 2004
Minimaal vereist kennisniveau geen
Vereiste software Flash Player
Doelgroep begeleiders, verzorgenden en vergelijkbare functieniveaus

Content

SCORM Groepen 01-kennis-over-medicijnen-201512160958
SCORM Groepen 03-medicijnen-bij-depressie-201512160958
SCORM Groepen 02-benzodiazepinen-201512160958
SCORM Groepen 04-medicijnen-bij-psychose-201512160958
SCORM Groepen 05-medicijnen-bij-epilepsie-201512160958
SCORM Groepen 07-medicijnen-bij-obstipatie-201512160958
SCORM Groepen 06-medicijnen-bij-pijn-201512160958
SCORM Groepen 09-medicijnen-bij-hart-en-vaatziekten-201512160958
SCORM Groepen 08-medicijnen-bij-diabetes-mellitus-201512160958
SCORM Groepen begrippenlijst-201512160958
SCORM Groepen eindtoets-201512161000
SCORM Groepen 10-medicijnspel-201512160958
SCORM Groepen links-literatuur-colofon-201512160958
SCORM Groepen 00-over-de-cursus-201512160958
LTI Medicjingroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen

Details gebruikerslicentie

Licentieduur

365 dagen na activatie

Voorwaarden

Let op: de LTI-gegevens kunnen alleen in een LTI-omgeving gebruikt worden. Buiten een LTI-omgeving werkt de link niet.
Lukt het inregelen van de LTI-koppeling niet goed? Neem dan contact op met het IVM.

Benieuwd naar de prijs, of wil je dit product kopen? Log dan in.

Aanbieder

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed aanbod producten om zorginstellingen te helpen bij de verbetering van de medicatieveiligheid. Alle hier opgenomen cursussen zijn gericht…

Contact

Bar, Yeasr (IVM)

Lid sinds januari 2015

  Bericht sturen