Beschrijving

De brancheorganisaties VGN en ActiZ voeren samen het programma Een Intercultureel Fundament uit. Daarmee ondersteunen ze zorginstellingen om effectiever in te spelen op zorg in de multiculturele samenleving.

Het programma omvat tien deelprojecten. Eén ervan is de ontwikkeling van twee online basiscursussen t.w. Intercultureel werken in de VVT en Intercultureel werken in de gehandicaptenzorg. De cursussen bestaan uit elf e-learning modules en zijn gebaseerd op de eerder vastgestelde extra competenties geformuleerd in het project ‘Interculturele competenties uitgelicht’. NIVEO BV heeft dit project uitgevoerd en de modules ontwikkeld, samen met Mikado, kenniscentrum interculturele zorg.

Leerdoelen
Doel van deze e-learning cursussen is om basiscompetenties bij te brengen voor uitvoerend personeel (t/m niveau 4) in de langdurige zorg, dus voornamelijk voor helpenden, verzorgenden, verplegenden en begeleiders. Die basiscompetenties bestaan uit kennis, vaardigheden en een cultuursensitieve houding. Ze zijn vertaald in tien thematische modules, met ieder eigen leerdoelen.

Managers, teamcoördinatoren en andere leidinggevenden kunnen deze tien modules naar eigen inzicht doornemen. Daarnaast is er voor hen een elfde aparte module ontwikkeld over management van diversiteit.

Cultuur sensitieve beroepshouding
De medewerker kan reflecteren op de eigen waarden en normen en is zich er van bewust dat deze cultuurbepaald zijn. Kan zich op een onbevooroordeelde wijze verplaatsen in de waarden en normen van de cliënt en het cliëntsysteem.

Kennis van culturen
De medewerker heeft basiskennis van de eigen cultuur en van andere culturen, kan deze kennis benutten om zich te verdiepen in de achtergronden van de individuele cliënt en waakt daarbij voor stereotypering.

Interculturele communicatie
De medewerker weet dat de communicatie cultuurbepaald is, en is in staat om de boodschap achter de communicatie helder te krijgen. Kan omgaan met taalbarrières.

Opbouwen interculturele vertrouwensband
De medewerker is zich bewust van mogelijke verschillen tussen de medewerker, de cliënt en diens familie in de opvattingen en verwachtingen over de te leveren zorg. Kan hiermee omgaan en kan op basis hiervan een vertrouwensrelatie opbouwen met de cliënt en met zijn familie.

E-learning thema’s
- Diversiteit: de basis
- Stereotypen en vooroordelen
- Identiteit
- Normen en waarden
- Rituelen en gewoonten
- Hoe maak jij contact?
- Lichaamstaal
- Gespreksvoering
- Taal en tolken
- Zorg uit handen?
- Management van diversiteit

Specificaties

Doelgroep
Vereiste software Flash Player
Minimaal vereist kennisniveau Niveau 3, 4
Type content SCORM 2004
Systeemeisen
Studiebelasting (uren) 4
Minimale browser ondersteuning
Leerdoelen Bewustwording
Geschikt voor PC/laptop
Cursusvorm Online instructiemodule

Content

ldo-colofon
ldo-diversiteit-de-basis-oz
ldo-gespreksvoering-oz
ldo-identiteit-oz
ldo-lichaamstaal-oz
ldo-management-van-diversiteit-oz
ldo-normen-en-waarden-oz
ldo-rituelen-en-gewoonten-oz
ldo-stereotypen-en-vooroordelen-oz
ldo-taal-en-tolken-oz

Details gebruikerslicentie

Licentieduur

90 dagen na activatie

Voorwaarden

Deze cursus wordt u gratis aangeboden door de VGN

Benieuwd naar de prijs, of wil je dit product kopen? Log dan in.

Aanbieder

NIVEO

Het aanbod van Niveo is gevarieerd en groeit snel door de vele samenwerkingen in de zorg en door ontwikkeling met kenniscentra. Wensen vanuit de branches pakken we op, zoeken geschikte kennispartners…

Contact

Klantcontact (NIVEO)

Lid sinds september 2015

  Bericht sturen